მეზობელი სიტყვები
actin filament
არსებითი სახელი
/ʹæktɪn͵fɪləmənt/

ბიოქ. აქტინის ფილამენტი (აგრ. microfilament) [იხ. აგრ. actin].