მეზობელი სიტყვები
amino terminus
არსებითი სახელი
/ə͵mi:nəʊʹtɜ:mɪnəs/

ბიოქ. N-ტერმინალური ბოლო (პოლიპეპტიდური ჯაჭვის კიდურა ამინოჯგუფი; იწყებს პოლიპეპტიდის სინთეზს ტრანსლაციის პროცესში; აგრ. N-terminus).