მეზობელი სიტყვები
N-terminus
არსებითი სახელი
/͵ɛnʹtɜ:mɪnəs/

ბიოქ. N-ტერმინალური ბოლო (პოლიპეპტიდური ჯაჭვის კიდურა ამინოჯგუფი; იწყებს პოლიპეპტიდის სინთეზს ტრანსლაციის პროცესში; აგრ. N-terminal, N-terminal end, amino terminus).