მეზობელი სიტყვები
apomict
არსებითი სახელი
/ʹæpəmɪkt/

აპომიქტი (ორგანიზმი, რომელიც აპომიქსისით მრავლდება) [იხ. აგრ. apomixis].