მეზობელი სიტყვები
apomixis
არსებითი სახელი
/͵æpəʹmɪksɪs/

(pl apomixes) აპომიქსისი, გამრავლება კვერცხუჯრედის განაყოფიერებისა და მეიოზის გარეშე (ცხოველებისა და მცენარეების უსქესო გამრავლების ფორმა).