მეზობელი სიტყვები
apomictic
ზედსართავი სახელი
/͵æpəʹmɪktɪk/

აპომიქსისური [იხ. აგრ. apomixis].