მეზობელი სიტყვები
Asclepiadaceae
არსებითი სახელი
/æ͵skli:pɪəʹdeɪʃɪi:/

pl ბოტ. მოძვ. ბამბაცასებრნი, ღვედკეცისებრნი (ორლებლიან ფურცლებშეზრდილ მცენარეთა ოჯახი ძველი კლასიფიკაციის მიხედვით, რომელიც ამჟამად ქენდირისებრთა ქვეოჯახად განიხილება; Asclepiadaceae fam.) [იხ. აგრ. Asclepiadoideae].