მეზობელი სიტყვები
Asclepiadoideae
არსებითი სახელი
/æ͵skli:pɪəʹdɔɪdɪi:/

pl ბოტ. ბამბაცასებრნი, ღვედკეცისებრნი (ქენდირისებრთა ქვეოჯახი თანამედროვე კლასიფიკაციის მიხედვით; Asclepiadoideae subfam.) [იხ. აგრ. Asclepiadaceae].