მეზობელი სიტყვები
auxesis
არსებითი სახელი
/ɔ:kʹsi:sɪs/

(pl auxeses) ციტ. აუქსესისი, ზრდა უჯრედის ზომის გადიდების, და არა უჯრედის დაყოფის ხარჯზე (უპირატ. მცენარეებში) [შდრ. აგრ. merisis].