მეზობელი სიტყვები
merisis
არსებითი სახელი
/ʹmɛrɪsɪs/

(pl merises) ციტ. მერისისი, ზრდა უჯრედის დაყოფის ხარჯზე (უპირატ. მცენარეებში) [შდრ. აგრ. auxesis].