მეზობელი სიტყვები
BAC
/͵bi:eɪʹsi:/

აბრევ. = bacterial artificial chromosome.