მეზობელი სიტყვები
bacterial artificial chromosome
არსებითი სახელი
/bækʹtɪərɪəl͵ɑ:tɪfɪʃlʹkrəʊməsəʊm/

გენ. ბაქტერიული ხელოვნური ქრომოსომა (კლონირების ვექტორი, ჩვეულ. E. coli-ს F-ფაქტორისაგან მიღებული; აბრევ. BAC).