მეზობელი სიტყვები
Bacillariophyceae
არსებითი სახელი
/͵bæsɪlərɪəʹfɪʃɪi:/

pl ბოტ. დიატომეები, კაჟოვანი წყალმცენარეები (Bacillariophyceae cls.) აგრ. Bacillariophyta.