მეზობელი სიტყვები
Barbary macaque
არსებითი სახელი
/͵bɑ:bərɪməʹkɑ:k, -məʹkæk/

მმლ. ბერბერული მაკაკა, მაგოტი (Macaca sylvanus) აგრ. magot.