მეზობელი სიტყვები
magot
არსებითი სახელი
/mægət/

მმლ. მაგოტი, მაგო, ბერბერული მაკაკა (Macaca sylvanus) აგრ. Barbary macaque.