მეზობელი სიტყვები
B-cell receptor
არსებითი სახელი
/͵bi:ʹsɛlrɪ͵sɛptə(r)/

იმუნ. B-უჯრედის რეცეპტორი (ანტისხეულის მემბრანული ფორმა B-ლიმფოციტის ზედაპირზე, რომელიც ამავე ლიმფოციტის მიერ არის სინთეზირებული; აბრევ. BCR).