მეზობელი სიტყვები
BCR
/͵bi:si:ʹɑ:(r)/

აბრევ. = B-cell receptor.