მეზობელი სიტყვები
behavioural isolation
არსებითი სახელი
/bɪʹheɪvjərəl͵aɪsəʹleɪʃn/

ქცევითი იზოლაცია, ეთოლოგიური იზოლაცია (ალოპატრიულ სახეობათა – გამრავლების პერიოდში ქცევების / საქორწილო რიტუალების განსხვავებულობის გამო; აგრ. ethological isolation).