მეზობელი სიტყვები
ethological isolation
არსებითი სახელი
/͵i:θəʊ͵lɒdʒɪkl͵aɪsəʹleɪʃn/

ეთოლოგიური იზოლაცია, ქცევითი იზოლაცია [იხ. აგრ. behavioural isolation].