მეზობელი სიტყვები
calcaneum
/kælʹkeɪnɪəm/

1. = calcaneus;

2. = calcar 3.