მეზობელი სიტყვები
callose II
ზედსართავი სახელი
/kæʹləʊs/

ბოტ. კოჟრიანი, კოჟრების / კალუსების მქონე [იხ. აგრ. callus 1].