მეზობელი სიტყვები
calmodulin
არსებითი სახელი
/kælʹmɒdjʊlɪn/

ბიოქ. (calcium-modulated protein-ის შემოკლ.) კალმოდულინი (კალციუმმაკავშირებელი ცილა; აბრევ. CaM).