მეზობელი სიტყვები
CaM
/kælʹmɒdjʊlɪn/

აბრევ. = calmodulin.