მეზობელი სიტყვები
calnexin
არსებითი სახელი
/kælʹnɛksɪn/

ბიოქ. კალნექსინი (ენდოპლაზმური რეტიკულუმის / ბადის მემბრანული ცილა; აბრევ. CNX).