მეზობელი სიტყვები
CNX
/͵si:ɛnʹɛks/

აბრევ. = calnexin.