მეზობელი სიტყვები
chain termination codon
/͵tʃeɪn͵tɜ:mɪʹneɪʃnʹkəʊdɒn/