მეზობელი სიტყვები
chain-termination method
არსებითი სახელი
/͵tʃeɪn͵tɜ:mɪʹneɪʃnʹmɛθəd/

ბიოტექ. ჯაჭვის გაწყვეტის მეთოდი, სენგერის მეთოდი, დიდეზოქსი მეთოდი (დნმ-ის სეკვენირების ერთ-ერთი მეთოდი; აგრ. Sanger method, dideoxy method).