მეზობელი სიტყვები
circumvallate papillae
არსებითი სახელი
/͵sɜ:kəmʹvæleɪt͵pəʹpɪli:/

pl ანატ. შემოზღუდული დვრილები (ენისა; აგრ. vallate papillae).