მეზობელი სიტყვები
vallate papillae
არსებითი სახელი
/ʹvælətpə͵pɪli:/

pl ანატ. შემოზღუდული დვრილები (ენისა; აგრ. circumvallate papillae).