მეზობელი სიტყვები
cnidocyte
არსებითი სახელი
/ʹknaɪdəsaɪt/

ზოოლ. კნიდოციტი, ნემატოციტი, მსუსხავი უჯრედი (მედუზებისა და სხვ. მსუსხავებისა / კნიდარიებისა; აგრ. nematocyte).