მეზობელი სიტყვები
nematocyte
არსებითი სახელი
/ʹnɛmətəʊ͵saɪt/

ზოოლ. ნემატოციტი, კნიდოციტი, მსუსხავი უჯრედი (აგრ. cnidocyte).