მეზობელი სიტყვები
coenzyme Q
არსებითი სახელი
/kəʊ͵ɛnzaɪmʹkju:, ʹkəʊ͵ɛnzaɪmʹkju:/

ბიოქ. კოენზიმი Q, უბიქინონი (ცხიმში ხსნადი კოფერმენტი; აგრ. coenzyme Q₁₀, ubiquinone; აბრევ. CoQ, Q).