მეზობელი სიტყვები
ubiquinone
არსებითი სახელი
/ju:ʹbɪkwɪnəʊn/

ბიოქ. უბიქინონი, კოენზიმი Q [იხ. აგრ. coenzyme Q].