მეზობელი სიტყვები
cynocephalus
არსებითი სახელი
/͵sɪnəʊʹsɛfələs, ͵saɪnəʊ-/

(pl cynocephali) მმლ.

1. ფილიპინური ფრთამატყლიანა (Cynocephalus volans);

2. ბაბუინი (Papio cynocephalus).