მეზობელი სიტყვები
cysticerci
/͵sɪstɪʹsɜ:saɪ/

cysticercus-ის pl.