მეზობელი სიტყვები
cysticercus
არსებითი სახელი
/͵sɪstɪʹsɜ:kəs/

(pl cysticerci) ჰელმ. ცისტიცერკი (თასმისებური ჭიების ფინის / ლარვის ერთ-ერთი სახესხვაობა – ერთთავიანი და უდანამატო) [შდრ. აგრ. cysticercoid I].