მეზობელი სიტყვები
cysticercoid II
ზედსართავი სახელი
/͵sɪstɪʹsɜ:kɔɪd/

ჰელმ. ცისტიცერკული, ცისტიცერკისა; ცისტიცერკისებრი [იხ. აგრ. cysticercus].