მეზობელი სიტყვები
cystidia
/sɪʹstɪdɪə/

cystidium-ის pl.