მეზობელი სიტყვები
cystidium
არსებითი სახელი
/sɪʹstɪdɪəm/

(pl cystidia) მიკოლ. ცისტიდა, ცისტიდიუმი (ბუშტისებრი უნაყოფო უჯრედი ზოგიერთი ბაზიდიუმიანი სოკოს ჰიმენიალურ შრეში).