მეზობელი სიტყვები
cytokinesis
არსებითი სახელი
/͵saɪtəʊkɪʹni:sɪs, -kaɪʹ-/

ციტ. ციტოკინეზი (უჯრედის ციტოპლაზმის გაყოფა მიტოზის ან მეიოზის ტელოფაზაში; განსხვავებით კარიოკინეზისგან / ბირთვის გაყოფისგან) [შდრ. აგრ. karyokinesis].