მეზობელი სიტყვები
karyokinesis
არსებითი სახელი
/͵kærɪəʊkɪʹni:sɪs, -kaɪʹ-/

ციტ. კარიოკინეზი (უჯრედის ბირთვის გაყოფა მიტოზის ან მეიოზის დროს; განსხვავებით ციტოკინეზისგან / ციტოპლაზმის გაყოფისგან) [შდრ. აგრ. cytokinesis].