მეზობელი სიტყვები
cytotactic
ზედსართავი სახელი
/͵saɪtəʊʹtæktɪk/

ციტ. ციტოტაქსისური, ციტოტაქსისისა [იხ. აგრ. cytotaxis].