მეზობელი სიტყვები
digeneous
ზედსართავი სახელი
/daɪʹdʒi:ni:əs/

1. დიგენეზური, დიგენეზურ მწოველებთან / ტრემატოდებთან დაკავშირებული;

2. დიგენეზური, დიგენეზთან / დიგენეზისთან დაკავშირებული; digenous reproduction = digenesis;

3. ორივე სქესთან დაკავშირებული.