მეზობელი სიტყვები
dinitrophenol
არსებითი სახელი
/daɪ͵naɪtrəʊʹfi:nɒl/

ბიოქ. დინიტროფენოლი (გამოიყენება როგორც ზოგიერთი ამინომჟავას მარკერი, ჰაპტენი და სხვ.; აბრევ. DNP).