მეზობელი სიტყვები
DNP
/͵di:ɛnʹpi:/

აბრევ. = dinitrophenol.