მეზობელი სიტყვები
Dublin Bay prawn
არსებითი სახელი
/͵dʌblɪnbeɪʹprɔ:n/

ზოოლ. ნორვეგიული ომარი (Nephrops norvegicus) აგრ. Norway lobster.