მეზობელი სიტყვები
Norway lobster
არსებითი სახელი
/͵nɔ:weɪʹlɒbstə(r)/

ზოოლ. ნორვეგიული ომარი (Nephrops norvegicus) აგრ. Dublin Bay prawn.