მეზობელი სიტყვები
dysgeneses
/dɪsʹdʒɛnɪsi:z/

dysgenesis-ის pl.