მეზობელი სიტყვები
dysgenesis
არსებითი სახელი
/dɪsʹdʒɛnɪsɪs/

(pl dysgeneses) ემბრ. დისგენეზია, ამა თუ იმ ორგანოს არასწორი / ანომალიური განვითარება (ემბრიონულ ან ნეონატალურ პერიოდში).