მეზობელი სიტყვები
EAA
/͵i:eɪʹeɪ/

აბრევ. = essential amino acid.